Eel Stewardship Fonds

Het Eel Stewardship Fund (ESF) is opgericht om activiteiten te kunnen betalen die bijdragen aan het herstel van de palingstand in de Europese binnenwateren.

Deze natuurlijke levenscyclus van paling werd door toedoen van de mens in de afgelopen decennia drastisch onderbroken. Daardoor is de palingstand sterk teruggelopen. Om de palingstand weer te herstellen is het ESF opgericht. Het fonds wordt onder andere ingezet om glasaal op te vangen op plekken waar zij zelf niet zouden overleven, doordat zij van daaruit het zoete water niet kunnen bereiken. Die glasaal wordt vervolgens uitgezet in gezonde opgroeigebieden. Het fonds steunt bijvoorbeeld ook Paling Over De Dijk-projecten. Hiermee worden volwassen palingen geholpen om veilig terug te zwemmen naar hun paaigronden in de oceaan.