Sustainable Eel Group

De Sustainable Eel Group is een Europese organisatie die samen met verschillende partners onderzoek uitvoert naar de instandhouding en het herstel van de palingstand. De organisatie werd in 2010 opgericht in Londen als een not for profit-bedrijf, en is doorgegroeid tot een Europese organisatie met drie onafhankelijke commissies van wetenschappers, natuurorganisaties en de sector.

De missie:

Gezonde palingpopulaties, verspreidt over verschillende natuurlijke gebieden waar zij hun rol in het aquatisch ecosysteem kunnen voldragen, en op die manier duurzaam gebruik ondersteunen voor mensen, economieën en tradities. Dit is volledig in lijn met de IUCN-verklaring: “Goed gereguleerde handel kan op een positieve wijze bijdragen aan het behoud van een bedreigde diersoort.”

Het doel:

Een gerespecteerd partner te zijn die zich inzet om de instandhouding en management van de paling mogelijk te maken en te bevorderen. Hierbij wil de SEG iedereen die verantwoordelijk is voor een gezonde palingstand aanspreken, voor een open en effectief proces.

De doelstellingen:

  • Bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de EU Aal Regulering.
  • Het initiëren, ontcijferen en toepassen van wetenschappelijk onderzoek om een effectieve besluitvorming bij regelgeving over paling mogelijk te maken.
  • Overleg met beleidsmakers in het Verenigd Koninkrijk en de EU.
  • Het bevorderen van goed gereguleerde, duurzame visserij die gemeenschappen, lokale economieën en tradities ondersteunt.
  • Het bevorderen van een beter begrip van de palingproblematiek bij een breed publiek.
  • Het ontwikkelen van een traceerbaarheidssysteem om ongereguleerde visserij uit te bannen.
  • Waterschappen die werken in overeenstemming met de EU-wetgeving.
  • Paling een belangrijk onderdeel laten zijn van de aquatische ecosystemen.
  • De groei van de palingstand.

Duurzame ontwikkeling:

  • SEG werkt aan de hand van de United Nations Brundtland definitie: “Benutting is duurzaam als de behoeften van de huidige generatie worden vervuld, zonder dat dit de behoeftevervulling van toekomstige generaties aantast.”

The SEG Sustainable Eel Standard

Een van de belangrijkste mijlpalen voor duurzaamheid die de SEG heeft bereikt is de Standard for fishery, collectors, farmers, traders and smokeries: de Sustainable Eel Standard.

SEG ondersteunt alleen visserijen en visbedrijven die zich aan de richtlijnen van de standaard houden. Deze standaard is ontwikkeld door palingwetenschappers en natuurbeschermers en is gebaseerd op de ICES-richtlijnen, aangevuld met inzichten vanuit de sector.

De SEG ziet een steeds grotere toename aan bedrijven die de standaard omarmen. De naleving van de standaard wordt onafhankelijk beoordeeld. De standaard wordt op dit moment beoordeeld voor accreditatie door ISEAL (The International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance), de organisatie die officiële keurmerken goedkeurt, zoals ook die van  MSC en ASC. ISEAL-accreditatie wordt door WNF beoordeeld als essentieel als het gaat om duurzaamheid.