Verbetering van de palingstand

In Europa worden jaarlijks tientallen miljoenen glas- en pootalen* uitgezet in zoetwater om de natuurlijke palingstand te verbeteren en zo de ontsnappingsmogelijkheden van de schieralen te vergroten. Zo’n 60% van de gevangen glasaal wordt gebruikt voor aalherstel-projecten.

Veel EU-lidstaten hebben het uitzetten van glasaal als belangrijkste punt in hun beschermingsplannen opgenomen. Deze landen kopen glasaal om uit te zetten in binnenlandse wateren. Het ESF draagt hieraan bij door uitzetprojecten te steunen met de (co-)financiering van glasaal en pootaal.

*  Pootaal is glasaal die een aantal maanden is opgekweekt om de vissen sterker en weerbaarder te maken. In sommige gebieden kan jonge paling pas maanden na het vangstseizoen van glasaal worden uitgezet, vanwege een te lage lokale watertemperatuur. Tot het moment van uitzet groeit de glasaal op in kwekerijen.