Paling Over De Dijk

Paling Over De Dijk is een extra maatregel waarmee tienduizenden geslachtsrijpe palingen, van vaak wel een meter lang, worden gered bij pompen van gemalen en turbines van waterkrachtcentrales. Ze worden door beroepsvissers over de waterbarrières gezet. Daardoor kunnen ze ongeschonden op weg om zich voort te planten. Elke geredde paling kan in de oceaan voor miljoenen nakomelingen zorgen.

Palingen paaien alleen in de Sargassozee. Om vanuit hun leefgebied naar zee te kunnen, maken ze lange tochten door de Europese binnenwateren. Die tochten worden ernstig bemoeilijkt door de tienduizenden waterkrachtcentrales, watermanagementsystemen en gemalen, en door de hermetisch afgesloten kustlijnen.

Zolang de migratieroutes door de Europese wateren geblokkeerd worden, is het belangrijk om Paling Over De Dijk-projecten uit te voeren. Op dit moment heeft de paling de mens nodig om zijn route te kunnen vervolgen. Het ESF helpt met kennis, menskracht en (mede)financiering.