Het oplossen van migratieknelpunten

De paling komt een groot aantal obstakels tegen bij de migratie van en naar zee. De Europese kust wordt overal sterk beveiligd. Het kleine aantal jonge palingen dat door deze barrières weet te glippen, komt vervolgens talloze gevaarlijke obstakels als gemalen en waterkrachtcentrales tegen. Gedurende hun hele leven, tussen de 3 en de 15 jaar (afhankelijk van waar ze leven door de watertemperatuur), beperken deze obstakels hun bewegingsvrijheid. Als de palingen weer terug willen naar zee staan ze voor de uitdaging er langs te komen!

Het opheffen van de talloze barrières in de migratieroutes kan vanwege de enorme kosten alleen gezien worden als een plan voor de lange termijn. In heel Europa worden daarom projecten uitgevoerd om volwassen, geslachtsrijpe palingen op de kortere termijn te helpen om aan de dood in een pomp of turbine te ontsnappen (Paling Over De Dijk). Het zijn arbeidsintensieve projecten en het aantal is helaas nog beperkt.

Voor de migratieroutes landinwaarts, van zout naar zoet water, is het van groot belang dat er zo veel mogelijk jonge palingen langs de barrières worden geholpen. Daarom helpt het ESF jonge palingen op hun route richting zoetwater met verschillende initiatieven.

Het Eel Stewardship Fund steunt verschillende projecten om palingen te helpen. Daarnaast biedt het ESF kennis en financiële ondersteuning voor lange termijn-projecten die werken aan het herstel van de palingstand in Europa.