De paling en ICES

ICES en vooral het EIFAC geven op jaarlijkse basis advies aan de Europese Commissie. De belangrijkste boodschap is hierbij al tien jaar constant: de negatieve invloed van mens op de palingstand moet zo dicht mogelijk tot nul worden teruggebracht.

De exacte Engelse tekst is:

ICES advises that when the precautionary approach is applied for European eel, all anthropogenic mortality (e.g. recreational and commercial fishing on all stages, hydropower, pumping stations, and pollution) affecting production and escapement of silver eels should be reduced to – or kept as close to – zero as possible.

Dit advies is een voorzogsprincipe: de omvang van de palingpopulatie is niet te meten, en de ontwikkeling van de palingpopulatie is onvoorspelbaar vanwege de complexe levenscyclus van de paling.

Aangezien goede informatie over de palingpopulatie ontbreekt, wordt de aankomst van glasaal gebruikt als indicator voor de gehele populatie.

Schermafbeelding 2016-03-21 om 17.08.21

Het wetenschappelijke advies van ICES werd gebruikt bij het opstellen van de Eel Regulation Council (EC) 1100/2007 op 18 september 2007. Deze commissie bepaalt de wetgeving omtrent het herstel van de Europese palingstand.

Eigenlijk heeft de paling geluk dat er zoveel aandacht en wetgeving is. Alle lidstaten waar paling voorkomt moeten voldoen aan de regels van de commissie. De belangrijkste thema’s zijn te onderscheiden in diverse artikelen in de Regulation.

Artikel 1 beschrijft het hoofddoel van de regulering: “ The Regulation establishes a framework for the protection and sustainable use of the stock”

Artikel 2 gaat over lidstaten die Eel Management Plans (EMPs) opzetten “whose objectives shall be to reduce anthropogenic mortalities so as to permit with high probability the escapement to the sea of at least 40% of the silver eel biomass relative to the best estimate of escapement that would have existed if noe anthropogenic inflences has impacted on the stock”

Artikel 2 vervolgt met de identificatie van een aantal maatregelen voor het EMP
* •    Het verminderen van commerciële visvangst
* •    Het beperken van de sportvisserij
* •    Herstelmaatregelen
* •    Structurele maatregelen die rivieren beter begaanbaar moeten maken
* •    Het transport van paling van zoetwater naar wateren waardoor zij vrij naar de Sargassozee kunnen zwemmen
* •    Natuurlijke predatie (roofdieren)
* •    Het tijdelijk uitschakelen van waterturbines
* •    Maatregelen omtrent het lokale aquasysteem

Artikel 7: Maatregelen omtrent het herstel
* • Waar glasaal gevangen mag worden, moet de lidstaat tenminste 60% reserveren voor de uitzet
* •    Het niveau van 60% moet op 31 juli 2013 behaald zijn
* •    Om er zeker van te zijn dat 60% gebruikt wordt in herstelprogramma’s moeten lidstaten correcte rapportages opstellen

* •    Artikel 9 Problemen, Rapporteren en Evalueren
* •    Lidstaten moeten elke 3 jaar een verslag uitbrengen voor de Commissie
* •    De Commissie stelt maatregelen voor om het herstel te bespoedigen