De paling en IUCN

IUCN, International Union for Conservation of Nature, is de oudste en grootste internationale natuurorganisatie. Meer dan 185 landen werken samen binnen de IUCN aan oplossingen voor belangrijke milieu- en ontwikkelingsvraagstukken.

Het is onmogelijk om de omvang van de palingpopulatie te bepalen, gezien de beperkte onderzoeksgegevens en de geringe kennis over het leefgedrag, het onmetelijke leefgebied, en bijvoorbeeld het aantal volwassen palingen dat van zoet naar zoutwater trekt. Gegevens over wat er gebeurt tussen de intrek van jonge palingen aan de kusten en de terugkeer van volwassen palingen naar zee zijn er niet. Bovendien is de Anguilla anguilla een soort die willekeurig paait. De jongen hebben daardoor niet de neiging terug te gaan naar het gebied waar ze zijn opgegroeid, maar laten zich meedrijven naar een plek, ergens in Europa.

Over het gedrag van de paling in de oceaan is vrijwel niets bekend. Omdat er relatief weinig tijd zit tussen de geboorte van glasaal en de intrek ervan aan de kusten, is de hoeveelheid gevangen glasaal een goede indicator is voor de palingpopulatie. Dit hangt echter weer vooral af van de omstandigheden van de paling in de oceaan. Op basis van deze vangstgegevens heeft het IUCN de Europese paling betiteld als “ernstig bedreigd”. Omdat er zo weinig informatie is, werd deze beslissing genomen aan de hand van het IUCN Threat Classification Scheme. Dit betreft echter geenszins een definitieve bepaling. Bij gebrek aan concrete gegevens over de palingpopulatie, hanteert de IUCN een voorzorgsprincipe.