Eel Stewardship Association

De Eel Stewardship Association (ESA) is de houder van het Eel Stewardship Fund, en eigenaar van het ESF-beeldmerk. De ESA werd in 2015 opgericht door organisaties uit de palingsector in Nederland en Duitsland. Er wordt gewerkt aan vertegenwoordiging in de belangrijkste Europese paling-landen. Het hoofddoel van de ESA is een versneld herstel van de Europese palingstand. Een belangrijke maatregel is het transparant maken van de gehele vangst en handel, voor een duurzame benutting van de palingpopulatie.

Leden van de ESA ontvangen geld uit het Eel Stewardship Fund. Dat geld is afkomstig uit de verkoop van paling via een ESF-licentie. Paling die bijdraagt aan het fonds is herkenbaar aan het ESF-logo. Daarnaast wordt het fonds aangevuld met subsidies en giften.

Dankzij het Sustainable Eel Fund zijn ESA-leden in staat om een flink aantal herstelmaatregelen en duurzaamheidsprojecten uit te voeren.